• bee-bg-1
  universite_logo
  pikom_logo

  ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI VE
  SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA
  STRATEJİLERİ KONGRESİ

  11-13 EKİM 2019 - BİNGÖL - TÜRKİYE
Kongre Bildiri Kitabını indirmek için tıklayınız
11 - 13 Ekim, 2019
Bingöl - Türkiye
184 KATILIMCI
91 BİLDİRİ

2019


ULUSLARARASI ARICILIK ARAŞTIRMALARI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL
KALKINMA STRATEJİLERİ KONGRESİ

Değerli katılımcılar

Bingöl Üniversitesi olarak sizleri 11-13 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan "Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi"’ne davet etmekten mutluluk duymaktayız. Kongre ile bölgesel mevcut verimlilik düzeyi ve yenilikçi anlayışın geliştirilerek ulusal ve uluslararası rekabet gücünün artırılması, kentlerin refah düzeylerini ve ülke ekonomisine katkılarını artıracak sektörel stratejilerinin ortaya çıkarılması ve sosyo-ekonomik gelişmişlik farkının azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda önemli bir adım olan kongremizde siz değerli bilim insanlarını aramızda görmekten onur duyacağız.

* Kongremiz doçentlik kriterlerine uygundur.

Önemli Tarihler

Kayıt ve Özet Gönderim Tarihi

10.07.2019 - 23.09.2019

Kabul Duyurusu

27.09.2019

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

22.11.2019

Konular

Kongreye Katılım Ücretsizdir

Kongre Dili

Kongre Dili Türkçe ve İngilizcedir.